Fotograf, filmowiec.

Fotografią zajmuje się od kilkunastu lat, zawodowo od 2007 roku.

Pracował dla kilku tytułów motoryzacyjnych, także realizował krótkie

formy filmowe na potrzeby wydań internetowych o tej samej tematyce.

Ponadto ma doświadczenie w fotografii portretowej i przyrodniczej.

Prowadzi warsztaty artystyczne dla modeli i modelek

"schody do nieba"

 

 

 

 

kontakt:

 

B A R T O S Z   G R Z Y W N A

 

604 444 215

 

b.grzywna@gmail.com

 

 

Warsztaty artystyczne Schody do Nieba
 
fotarts.pl
 
fotomaniak.pl
 
maxmodels.pl
 
eksmagazyn.pl
 
Warsztaty White Alice
 
fotomaniak.pl
 
eksmagazyn.pl
 
fotomaniak.pl
 
Inne
 
wywiad

Bartosz Grzywna

fot. Andrzej Bersz
fot. Andrzej Bersz

Publikacje:

 

A U T O   M O T O

E N T E R

F E R R U M

F O T O M A N I A K . P L

H W   P I E T R Z A K

M A N A G E R

M A X I T U N I N G

M O T O F A K T O R . P L 

M O T O R

V 1 2